PROGRAM IZLETOV SEKCIJE SAVA ZA LETO 2023

Prijave in več informacij:
Samo Jager, 041 207 744, samo.jager@gmail.com

Program 

MAJ

Čemšeniška planina

JUNIJ

Dragov dom na Humu

JULIJ

Resevna

AVGUST

Šentjungert

SEPTEMBER

Janče

OKTOBER

Planinski dom na Brnici

NOVEMBER

Nekam v Prekmurje

DECEMBER

Planinska inventura

*načrt je zgolj okviren in se bo lahko tekom leta spremenil