PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA SE PREDSTAVLJA
prispevek predsednika društva Romana Ponebška:

Planinsko društvo (PD) v Litiji je bilo ustanovljeno leta 1905 kot Zasavska podružnica Slovenskega planinskega društva (SPD). Po drugi svetovni vojni sta iz Zasavske podružnice SPD nastali dve PD in sicer Zagorje in Litija.

Danes po 95 letih je PD Litija sodobno društvo, ki ima med planinci ugled. Med različnimi dejavnostmi, ki jih goji PD Litija, je med najbolj pomembnimi skrb za mlade. V večini osnovnih šol in v nekaterih vrtcih imamo organizirane skupine otrok, ki jih vodijo usposobljeni vodniki Planinske zveze Slovenije in mentorji planinskih skupin. Vsako leto organiziramo Mladinski planinski tabor, s katerim gostimo po različnih alpskih dolinah, ki nam nudijo prostor za našo dejavnost. Za mlade prirejamo planinske šole in jih tako vzgajamo v planinskem duhu.

V zadnjih letih je ponovno zelo dejaven alpinistični odsek, ki pod vodstvom strokovno usposobljenih inštruktorjev vodi alpinistično šolo in plezalne podvige.

Tudi izletniška dejavnost je zelo razvejana. Letno za svoje člane organiziramo preko 40 izletov v treh sekcijah. Zelo dejavni so upokojenci, ne zaostaja tudi sekcija na Savi, medtem ko je Litijska sekcija specializirana za težje izlete. Izlete vodijo strokovno usposobljeni vodniki Planinske zveze Slovenije, ki poleg varnosti na planinskih poteh poskrbijo tudi za spoznavanje naravne in kulturne dediščine naše države.

Planinsko društvo upravlja z Badjurovo (vsestranski Rudolf Badjura, v čast katerega smo poimenovali pot, je naš rojak) krožno potjo, ki je speljana po gričih občine Litija. Pot nudi veliko užitkov planinskim sladokuscem v vseh letnih časih. Tudi za del Zasavske planinske poti, ki vodi od Bizeljskega do Kuma, skrbi markacijski odsek PD Litija. V letu 2000 smo poskrbeli, da je pot res krožna, saj se je pred markiranjem dela nove poti pot zaključevala na Jančah, ker ni bilo urejenega že omenjenega odseka poti od Janč do Kuma. Obe poti imata dnevnike s predpisanimi obveznimi točkami in z žigi s teh točk pohodniki dobijo simbolne nagrade za prehojeno pot.

Na Janče, kjer imamo litijski planinci svoj planinski dom, se stekata obe omenjeni poti. Za pohodnike je zanimiva akcija Na Janče v štirih letnih časih. Vsak, ki je bil na Jančah v vseh letnih časih in je v kartonček vtisnil žig, ki simbolizira določen letni čas, je nagrajen s simbolno nagrado. Poleg že omenjenih poti so Janče tudi točka evropske pešpoti E6 in kurirske transferzale. Lokalno turistično društvo na Jančah organizira praznik jagod in kostanja, skozi vse leto pa je možno na Janče po kostanjevi in borovničevi poti ali po sadni cesti. V času priprav na stoto obletnico delovanja organiziranega planinstva v Litiji smo izdali dnevnik Sto vrhov za sto let, v katerem je četrtino vrhov predpisanih, tri četrtine vrhov pa si planinec izbere po lastni želji.

Vsako zadnjo soboto v februarju prirejamo spominski pohod Franca Štrusa, zaslužnega litijskega planinca. Pohod se prične v Jevnici in konča v Ihanu. Med pohodniki je dobro znan tudi tradicionalni pohod na Tisje, ki ga organiziramo vsako leto drugo decembrsko nedeljo.

Planinsko društvo Litija o svojem delu obvešča člane preko mesečnih Obvestil. Vsak četrtek je na radiu GEOS oddaja Planinski kotiček, kjer poslušalce obveščamo o dogajanju v društvu in jim predlagamo letnemu času primeren izlet. Društvena pisarna pa je za člane in tiste, ki bi to želeli postati, odprta vsak četrtek od 16. do 18. ure.

Iztekajoče se leto 2001 je Svetovna organizacija proglasila za mednarodno leto prostovoljcev, leto 2002 pa je namenjeno mednarodnemu letu gora. Delo v planinski organizaciji je prostovoljno, naša domena pa so gore. Gore, ki so še dobrih sto let nazaj veljale za neizkoriščen svet. Izziv so predstavljale le raziskovalcem in avanturistom, v domišljiji preprostega človeka pa so bile nekaj mističnega, domovanje bogov, vil in kot takšnim so jim ljudje pripisovali nadnaravno moč.

Danes so gore postale rekreacijski prostor sodobnega naravi odtujenega človeka, ki se v svoji egoistični naravi ni pripravljen podrejati. Gore so obremenjene, človek si je po občutljivem alpskem svetu speljal avtoceste, na visoke alpske prelaze pa vodijo udobne ceste. Velika debata pa se začne, ko je govora o zaprtju kakšne alpske doline za promet. Planinci v planinskih društvih se zavedamo, da smo v gorah gostje in se temu primerno obnašamo. Gore predstavljajo občutljiv ekosistem, ki ga naše udejstvovanje lahko hudo ogrozi. Množično planinstvo ni več pojav poletnih mesecev. V gorah je obisk velik tudi pozimi, ko je ekosistem najbolj občutljiv. Živali morajo preživeti z zalogo hrane, ki so si jo pridobile v kratkih poletnih mesecih in en sam pobeg pred turnim smučarjem lahko zelo oslabi žival, ki zaradi izčrpanosti ni več zmožna spomladanske reprodukcije. Naše osnovno sporočilo ob mednarodnem letu gora je Ohranimo življenje v gorah našim zanamcem. Gore bodo ostale, vendar moramo poskrbeti, da to ne bo le neživa narava.

Planinsko društvo Litija bo na različne načine obeležilo mednarodno leto gora. Skupaj z Zasavskimi planinskimi društvi, ki pokrivajo območje od Litije do Brežic, bomo izvedli akcijo Križem kražem po Zasavju. Namen akcije je spoznavanje Zasavskega hribovja. Vez med dvanajstimi planinskimi društvi je reka Sava in vsako od teh društev bo v skupni dnevnik prispevalo nekaj znamenitih točk iz lokalnega okolja. Akcija posvečena mednarodnemu letu gora ne bo zahtevala novih poti. Tako sledimo cilju po ohranjanju planinskega standarda in s tem prispevka k ohranjanju gorske narave.

PD Litija je namenjeno vsem, ki želite gore spoznavati in ne le uporabljati za svoje rekreacijske podvige. Pridružite se nam, z veseljem vas bomo popeljali v bogat in pester gorski svet. Najprej moraš spoznati, da lahko spoštuješ.