AKCIJE PD LITIJA

Pohod na Geoss| Spominski pohod Franca Štrusa| V štirih letnih časih na Janče
Badjurova krožna pot| Prijatelji Janč - Janški prijatelji

 

POHOD NA GEOSS
Pohod je leta 2007 prevezlo Planinsko društvo Litija.
/ OPIS POTI / GARMIN GDB datoteka / GPX datoteka /

 

SPOMINSKI POHOD FRANCA ŠRTUSA


Ta pohod organiziramo v sodelovanju z planinsko sekcijo Društva upokojencev Litija. Poteka po stezah po katerih je zaslužni litijski planinec Franc Štrus vodil svoj zadnji društveni izlet. Franc Štrus je bil vse do svoje prezgodnje smrti v letu 1996 vodja organizacijskega odbora pohoda na Tisje. Pohod poteka po trasi Jevnica - Zagorica - Sv. Trojica - Oklo - Tabor - Ihan. Informacije: Viktor Čebela, TEL:061/ 89 81 410, Borut Vukovič. TEL: 061/ 89 80 670.

 

V ŠTIRIH LETNIH ČASIH NA JANČE


Planinsko društvo Litija je lastnik planinskega doma na Jančah. Da bi spodbudili čim večji obisk te prijetne izletniške točke v neposredni bližini Ljubljane, smo v letu 1996 pričeli z akcijo "V štirih letnih časih na Janče". Vsak planinec, ki v vseh letnih časih obišče Janče in ta obisk potrdi s posebnim žigom v kontrolni kartonček, prejme spominsko značko. Kontrolne kartončke dobite pri oskrbnici doma. Za tretji, peti in deseti kontrolni kartonček so značke v drugi barvi, za 25 izpolnjenih kartončkov (100 vzponov na Janče), pa plaketo.

 

BADJUROVA KROŽNA POT


Badjurova krožna pot, speljana po najlepših okoliških hribih, kot venec obkroža litijsko občino.
Potek poti je razviden že če naštejemo njene kontrolne točke: Ostrež nad Renkami, Velika Preska, Javorje pri Javorskem pilu, Tisje, Bogenšperk, Javorje, Pristava nad Stično, Obolno, Janče, Cicelj, Miklavž, Spodnja Slivna - GEOSS, Vače, Slemšek, Zasavska - Sveta gora.

 

PRIJATELJI JANČ - JANŠKI PRIJATELJI


/
 PRIZNANJE 2005 /

S 1.1.2002 litijski planinci pričenjamo z novo akcijo s katero želimo popularizirati naš
dom na Jančah . Pravila so preprosta. Vsak, ki se bo v koledarskem letu vsaj petindvajsetkrat povzpel na Janče in to tudi zabeležil v vpisno knjigo v domu, bo dobil naziv prijatelj Janč in na srečanju vseh sodelujočih v akciji tudi skromno priznanje društva. Z imenom akcije želimo povedati, da so stalni obiskovalci doma prav gotovo prijatelji Janč, prav pa je, da postanejo prijatelji tudi med seboj, torej Janški prijatelji. Zato bo društvo vse tiste, ki bodo pridobili naziv prijatelja Janč, povabilo na srečanje v začetku naslednjega leta. Takrat bodo vsi sodelujoči prejeli priznanje na katerem bodo navedeni vsi prijatelji Janč oz. Janški prijatelji s številom vzponov, ki jih je opravil vsak izmed njih. Seveda bomo na tem srečanju napravili "gasilski posnetek", ki se bo potem znašel na priznanju , ki ga bodo sodelujoči prejeli naslednje leto. Akcija Prijatelji Janč - Janški prijatelji bo potekala vzporedno, vendar neodvisno od akcije V štirih letnih časih na Janče. To pomeni, da pričakujemo, da bodo v njen sodelovali predvsem tisti, ki tudi sodelujejo v akciji V štirih letni časih na Janče, ni pa to obvezno. Do sedaj je društvo prejelo 1227 pravilno izpolnjenih kartončkov. Rekorder je Viktor Čebela, ki je te dni poslal svoj petdeseti kartonček, kar pomeni, da je bil od 17.9.1995, ko smo pričeli z akcijo, kar dvestokrat na Jančah. Čestitamo! Vse litijske planince pa vabimo, da se novi akciji pridružijo enako zavzeto, kot so se akcije V štirih letnih časih na Jančah

IZ  GEOSS-a NA 100 VRHOV
Celotna akcija časovno ni omejena, obiske pa priporočamo vsem, ki ljubijo slovenski planinski svet, zato tudi priporočamo planinskim društvom, da za potrebe svojih članov naročijo potrebno število izvodov dnevnika neposredno na naslov Planinskega društva Litija ali ob četrtkih od 16. do 18. ure na telefonsko številko 01 899 5286.

Vsem, ki se bodo odločili obiskati vrhove, planine in planinske postojanke, ki smo jih izbrali v prepričanju ob najboljših željah za mnogo užitkov in srečnih  doživetij – želimo tudi varen korak in SREČNO!


Iztekla se je priljubljena akcija 100 vrhov za počastitev 100. obletnice Planinskega društva Litija. Za popolnitev praznine, ki je s tem nastala, je vodstvo Planinskega društva prisluhnilo zamisli o organiziranju podobne aktivnosti, ki bo zaposlila zavzete planince, predstavila Planinski društvo Litija v geometričnem središču Slovenije in se podala na pot osvajanja in spoznavanja lepot slovenskega planinskega sveta. Namen akcije, ki jo pričenjamo danes na dan občnega zbora Planinskega društva Litija, je popularizirati Geometrično središče Slovenije in se povzpeti na 100 vrhov, planin in planinskih postojank, tako da praktično spoznamo domovino Slovenije » po dolgem in počez«. Zato smo to akcijo poimenovali »IZ GEOSS-a NA 100 SLOVENSKIH PLANINSKIH VRHOV«, in takšen naslov nosi tudi posebej izdelan in prirejen dnevnik.  V dnevniku je navedena kratka predstavitev Planinskega društva Litija in navodila ter pravila akcije. Najprej sledijo podatki  o izbranih vrhovih, planinah in planinskih postojankah od severa do juga in od vzhoda do zahoda Slovenije. Obisk izbranih vrhov, planin in planinskih postojank zagotavlja videnje in poznanje lepot slovenskega planinskega sveta. Uporabljeno je načelo, da vsi izbrani vrhovi, planine in planinske postojanke presegajo nadmorsko višino GEOSS-a in z mnogih ter na mnoge segajo tudi pogledi ob obisku! Vrhovi, planine in planinske postojanke, ki so naveden v dnevniku so obvezni, navedeni pa so po abecednem vrstnem redu z navedbo nadmorske višine in krajem, kjer je žig za žigosanje okenca v dnevniku. Nalepke v dnevnik ne spadajo, zato je potrebno uporabiti le žig vrha, planine ali planinske postojanke, oziroma vezne ali transverzalne poti, ki vsebuje ime zahtevane  obiskane točke.


Po obisku vseh 100 vrhov, planin in planinskih postojank je treba dnevnik poslati Planinskemu društvu Litija, ki bo imetniku predalo priznanje oziroma posebno značko.

 

strani ureja Aleš Pregel