OBVESTILA PD LITIJA


2024
JanuarMajSeptember
FebruarJunijOktober
MarecJulijNovember
AprilAvgustDecember
December posebna

2023
JanuarMajSeptember
FebruarJunijOktober
MarecJulijNovember
AprilAvgustDecember
December posebna

2022
JanuarMajSeptember
FebruarJunijOktober
MarecJulijNovember
AprilAvgustDecember
December posebna

2021
JanuarMajSeptember
FebruarJunijOktober
MarecJulijNovember
AprilAvgustDecember
December posebna


2020
JanuarMajSeptember
FebruarJunijOktober
MarecJulijNovember
AprilAvgustDecember
December posebna


2019
JanuarMajSeptember
FebruarJunijOktober
MarecJulijNovember
AprilAvgustDecember
December posebna

2018
JanuarMajSeptember
FebruarJunijOktober
MarecJulijNovember
AprilAvgustDecember
December posebna
2017
JanuarMajSeptember
FebruarJunijOktober
MarecJulijNovember
AprilAvgustDecember
December posebna

2016

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2015

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April
Avgust

DecemberDecember posebna

2014

Januar
September
Februar

Oktober

Marec Julij

November


Avgust

DecemberDecember posebna

2013

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Juli

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2012

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2011

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2010

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2009

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2008

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2007

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2006

Januar
September
Februar Maj - Junij

Oktober

Marec Julij 

November

April Avgust

DecemberDecember posebna

2005

Januar Maj September
Februar Junij

Oktober

Marec Julij

November

April Avgust

December


IZDALO: Planinsko društvo Litija, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija
UREDNIŠKI ODBOR: Borut Vukovič, Aleš Pregel, Roman Ponebšek